Je kan vanaf zaterdag 16 juni om 9u inschrijven op het secretariaat of online.

Om online te kunnen inschrijven dien je een account aan te maken op Mijn academie. Je doet dit best voor zaterdag omdat het secretariaat vanaf dan de handen vol zal hebben met de nieuwe inschrijvingen en bijgevolg het beheren van de accounts wat vertraging kan oplopen.

Op basis van je adres bekijkt het programma voor wie je een inschrijving kan doen. Dit dient dan ook exact ingevuld te worden. (eventueel busnummer apart, officiële schrijfwijze straatnaam)

Vervolgens kan je elke leerling die verschijnt klaarmaken voor inschrijving (ontgrendelen) door het rijksregisternummer in te voeren.

Indien je problemen ondervindt stuur je best een mail naar info@amwdmortsel.be

Het inschrijvingsgeld bedraagt voor het schooljaar 2018-2019:

gewone tarieven MUZIEK WOORD OF DANS
€ 72 € 65
€ 136 € 129
 € 314  € 307

 

reductietarieven MUZIEK WOORD OF DANS
€ 49 € 42
 € 136 € 129
 € 136  € 129

Het inschrijvingsgeld betaal je bij voorkeur met bancontact.

Je brengt mee:

• eID-kaart van de leerling (of SIS-kaart, indien de leerling nog geen eIDkaart heeft)
• reeds behaalde diploma’s of rapporten van andere scholen
• attesten voor vermindering

Verminderd inschrijvingsgeld

Behoor je tot één van de volgend groepen?

  • alle 18- tot 24-jarigen (bewijsstuk niet meer nodig)
  • jongeren als minstens tweede leerling uit hetzelfde gezin
  • jongeren die een tweede studierichting volgen
  • werklozen
  • mensen met een handicap
  • vluchtelingen

Dan heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld als je de nodige attesten op het secretariaat binnenbrengt!

Lees hier wie vermindering krijg en welk attest je nodig hebt.