AMWD Mortsel-Kontich

De academie leert leerlingen om hun gevoelens, ideeën op een eigen manier uit te drukken via deze kunsttalen. Hierbij wordt een goede balans gehouden tussen uitvoering en creatie.

De academie laat en leert leerlingen op elkaar inspelen en in dialoog met elkaar gaan om zo tot een diepere en sterkere uitdrukking te komen. Dit gebeurt binnen de eigen discipline en in dialoog met andere disciplines zowel binnen als buiten de academie.

De academie begeleidt leerlingen om zich artistiek te uiten voor een publiek en deze expressie zelfs aan kracht te laten toenemen op een podium.

De academie stimuleert leerlingen om voldoende (zelf)kritisch te zijn en op zoek te gaan naar eigen interesses.

De academie draagt bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling van zijn leerlingen. Zelfzekerheid, zelfkennis, studiediscipline, contact met eigen emoties, sociale vaardigheden zijn hierbij sleutelbegrippen.

Op elk moment wordt er maximaal rekening gehouden met de talenten, ambities en context van de leerling.

Om deze doelen te verwezenlijken zorgt de academie voor:

  • een rijke artistieke voedingsbodem waarin zowel ll. als lkr. aan kunstbeoefening kunnen doen
  • een professioneel opgeleid, zorgvuldig gerecruteerd en regelmatig gecoacht leerkrachtenteam
  • stimulerende infrastructuur met kwalitatief instrumentarium
  • een sterke verwevenheid binnen het socio-culturele netwerk
  • oog voor kwaliteitszorg

september 2018