Hier vind je uitleg en inspiratie bij enkele vakken muziek.

muziekmix

Muziekmix is een cursus voor al wie begint aan een muzikale opleiding, het DO-RE-MI voor elke muzikant in wording!

 

Wij dompelen je onder in een mix van muziek lezen en noteren, je gehoor trainen, zingen en spelen. Kennen, kunnen, begrijpen, maar zeker ook voelen, doen, creëren, onderzoeken en samenspelen zijn onze sleutelwoorden.

 

Beschouw de les Muziekmix alvast ook als een repetitie want ook in de les  zijn wij een orkest. Ervaringsgericht is ons motto! Al doende word je muzikant!

 

audiolab

Keuzevak derde graad – 1 uur per week

In de groepslessen audiolab bekijk je muziek en geluid van de technische kant. Je ontdekt de beginselen van muzieksoftware en duikt in allerhande programma’s als Reaper, Musescore, Garageband, Music Maker…

 

Je onderzoekt de muzikale wereld rond je instrument en experimenteert – meestal vanachter de computer –  hoe je naast muziek ‘spelen’ en op een podium staat ook anders creatief kan omgaan met muziek en geluid.p/>

Deze cursus is een goede aanloop naar vakken als geluidsleer en opnametechnieken of componeren en arrangeren.

Een eigen laptop is geen must maar is wél heel welkom.

begeleidingspraktijk piano

Je leert geleidelijk aan begeleiden, improviseren en grooven over akkoordenschema’s en liedstructuren (standards). Je verwerft inzicht in structuren zodat je makkelijker zonder partituren kan spelen. Je leert de basistheorie (akkoordenleer, toonladders,…) die nodig is om te improviseren.

 

Om te oefenen heb je dus thuis een piano/keyboard nodig.

componeren en arrangeren

keuzevak derde graad of vierde graad, 1 uur per week
hoofdvak derde graad of vierde graad, 2 uur per week

De cursus componeren en arrangeren begeleid je in het zelfstandig componeren, in welke stijl dan ook (klassiek, pop, jazz, musical, songwriting…). Het maken van arrangementen, bewerkingen, begeleidingen en het instrumenteren horen daar ook bij. In deze cursus staat de theorie in dienst van de creatie: het bestuderen van verschillende toonsystemen, het analyseren van partituren en zelfs improvisatie werken inspirerend en vergroten je creatieve mogelijkheden. Tijdens de lessen maken we gebruik van computers die beschikken over verschillenden notatiesystemen zoals Finale, Sibelius en Musescore.

Wil je je voorbereiden op een ingangsproef aan het conservatorium of meedoen aan een compositiewedstrijd? Dan word je in deze cursus volledig voor klaargestoomd!

geluidsleer en opnametechniek

keuzevak vierde graad, 1 uur per week

In de cursus geluidsleer en opnametechnieken leer je wat je moet weten over geluid en opnamemateriaal om een degelijke opname te maken. Je leert werken en mixen aan de mengtafel en de computersoftware gebruiken.

groepsmusiceren optie pop.

Dit is de samenspelklas van de Pop-afdeling. We proberen zoveel mogelijk te streven naar de samenstelling van popbands. Deze cursus focust op het samen musiceren binnen een pop/jazz context:

 

  • Enerzijds een ritmesectie en akkoordinstrumenten: drums, percussie, gitaar, piano, accordeon…
  • Anderzijds melodie-instrumenten: zang, blazers, strijkers…

Mogelijke (afhankelijk van inschrijvingen) ensembles zijn bv. : popgroep,  singer-songwriter met band, jazzcombo, groter pop/jazzensemble, …

 

We spelen niet van partituren, maar je gaat aan de slag met leadsheets en opnames. Je leert aldus covers te spelen en die een eigen invulling te geven.

 

improvisatie

keuzevak derde en vierde graad, 1 uur per week

Improvisatie is muziek maken vanuit je buik, zonder blad maar met heel je lichaam. In deze groepsles leer je technieken om óp het moment zelf muziek te maken over verschillende muziekstijlen heen. Je ontdekt alle facetten van het podiumgebeuren: hoe communiceer ik met andere muzikanten, waar en hoe sta ik op het podium en welk verhaal vertel ik hiermee aan mijn publiek? Om met de aangeleerde technieken een geïmproviseerde theatervoorstelling te maken, worden ook andere kunsttakken zoals woord en beeld opgenomen in het verhaal!

muziekgeschiedenis

keuzevak vierde graad of zelfstandige cursus

Wil je alles weten over de geschiedenis van de westerse muziek? Over het ontstaan van muziek, de evolutie, stijlperiodes, componisten en hun werk? In de cursus muziekgeschiedenis leer je de rode draad van onze westerse muziekgeschiedenis kennen, geïllustreerd door luistervoorbeelden en concert- en operabezoek. De cursus zelf is verdeeld over drie jaren. De eerste twee jaren wordt het volledige overzicht van de muziekgeschiedenis meegegeven. Het derde jaar bestaat uit enkele themareeksen die grotendeels door de leerlingen zelf voorgesteld en gekozen worden. Gezien het om een graadklas gaat, zitten de drie leerjaren samen en “roteert” de leerstof.

singer-songwriting

Wil je leren eigen nummers te maken? Of doe je dat al en wil je je vervolmaken? Volg dan de cursus Singer-Songwriting.

 

Je leert hier alles over akkoordgebruik en akkoordsymbolen, je leert je eigen songs schrijven en structureren. Je krijgt de nodige tools voor het schrijven van je eigen songteksten en je leert arrangementen te maken. Dit doen we in kleine groepjes van gelijkgezinden. De nodige software komt eveneens aan bod.

 

Door de samenwerking met de afdeling Muziekproductie kunnen we je werk een eigen karakter geven en leer je meteen om te gaan met een studiosituatie.