Hier vind je uitleg en inspiratie bij enkele vakken muziek.

componeren en arrangeren

keuzevak derde graad of vierde graad, 1 uur per week
hoofdvak derde graad of vierde graad, 2 uur per week

De cursus componeren en arrangeren begeleid je in het zelfstandig componeren, in welke stijl dan ook (klassiek, pop, jazz, musical, songwriting…). Het maken van arrangementen, bewerkingen, begeleidingen en het instrumenteren horen daar ook bij. In deze cursus staat de theorie in dienst van de creatie: het bestuderen van verschillende toonsystemen, het analyseren van partituren en zelfs improvisatie werken inspirerend en vergroten je creatieve mogelijkheden. Tijdens de lessen maken we gebruik van computers die beschikken over verschillenden notatiesystemen zoals Finale, Sibelius en Musescore.

Wil je je voorbereiden op een ingangsproef aan het conservatorium of meedoen aan een compositiewedstrijd? Dan word je in deze cursus volledig voor klaargestoomd!

geluidsleer en opnametechniek

keuzevak derde en vierde graad, 1 uur per week

In de cursus geluidsleer en opnametechnieken leer je wat je moet weten over geluid en opnamemateriaal om een degelijke opname te maken. Je leert werken en mixen aan de mengtafel en de computersoftware gebruiken.

muziekproductie 16+

mix & tricks/sound-design/ambient & electronic music/arrangement

Tijdens de les Muziekproductie leer je de basistechnieken om muziek op te nemen, mixen en masteren. Je maakt arrangementen en leert werken met bekende softwarepakketten.

Termen zoals MIDI, digitale audio, equalizing, compressie, effecten, sampling, soft & modular synths e.d. zullen geen geheimen meer voor je hebben!

improvisatie

keuzevak derde en vierde graad, 1 uur per week

Improvisatie is muziek maken vanuit je buik, zonder blad maar met heel je lichaam. In deze groepsles leer je technieken om óp het moment zelf muziek te maken over verschillende muziekstijlen heen. Je ontdekt alle facetten van het podiumgebeuren: hoe communiceer ik met andere muzikanten, waar en hoe sta ik op het podium en welk verhaal vertel ik hiermee aan mijn publiek? Om met de aangeleerde technieken een geïmproviseerde theatervoorstelling te maken, worden ook andere kunsttakken zoals woord en beeld opgenomen in het verhaal!

muziekgeschiedenis

keuzevak derde en vierde graad

Wil je alles weten over de geschiedenis van de westerse muziek? Over het ontstaan van muziek, de evolutie, stijlperiodes, componisten en hun werk? In de cursus muziekgeschiedenis leer je de rode draad van onze westerse muziekgeschiedenis kennen, geïllustreerd door luistervoorbeelden en concert- en operabezoek. De cursus zelf is verdeeld over drie jaren. De eerste twee jaren wordt het volledige overzicht van de muziekgeschiedenis meegegeven. Het derde jaar bestaat uit enkele themareeksen die grotendeels door de leerlingen zelf voorgesteld en gekozen worden. Gezien het om een graadklas gaat, zitten de drie leerjaren samen en “roteert” de leerstof.