Het inschrijvingsgeld bedraagt voor het schooljaar 2020-2021:

gewone tarieven MUZIEK WOORD OF DANS
 leerlingen initiatie € 68 € 68
 leerlingen tot 18 jaar € 77,50 € 68
 leerlingen vanaf 18 tot 24 jaar € 139,50 € 134
volwassenen  € 327,50  € 318

 

reductietarieven MUZIEK WOORD OF DANS
leerlingen initiatie € 44 € 44
leerlingen van 8 tot 17 jaar € 49,50 € 44
volwassenen  € 139,50  € 134

Verminderd inschrijvingsgeld

Vrije leerlingen muziek betalen enkel 9,50 euro SEMU

Behoor je tot één van de volgend groepen?

  • alle 18- tot 24-jarigen (bewijsstuk niet meer nodig)
  • jongeren als minstens tweede leerling uit hetzelfde gezin
  • jongeren die een tweede studierichting volgen
  • werklozen
  • mensen met een handicap
  • vluchtelingen

Dan heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld als je de nodige attesten op het secretariaat binnenbrengt!

Lees hier wie vermindering krijgt en welk attest je nodig hebt.