Het inschrijvingsgeld bedraagt voor het schooljaar 2019-2020:

gewone tarieven MUZIEK WOORD OF DANS
 leerlingen initiatie € 67 € 67
 leerlingen tot 18 jaar € 76,40 € 67
 leerlingen vanaf 18 tot 24 jaar € 137,40 € 132
volwassenen  € 323,40  € 314

 

reductietarieven MUZIEK WOORD OF DANS
leerlingen initiatie € 43 € 43
leerlingen van 8 tot 17 jaar € 48,40 € 43
volwassenen  € 137,40  € 132

Verminderd inschrijvingsgeld

Behoor je tot één van de volgend groepen?

  • alle 18- tot 24-jarigen (bewijsstuk niet meer nodig)
  • jongeren als minstens tweede leerling uit hetzelfde gezin
  • jongeren die een tweede studierichting volgen
  • werklozen
  • mensen met een handicap
  • vluchtelingen

Dan heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld als je de nodige attesten op het secretariaat binnenbrengt!

Lees hier wie vermindering krijgt en welk attest je nodig hebt.